Courses 
Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej
Balneologia w obiektach SPA
Fizjologiczne aspekty zabiegów w SPA&Wellness
Gerontologia
Prawo pracy
Produkt urystyczny
Socjologia czasu wolnegoThis course requires an enrolment key
Wykład monogr. - Sztuka podróżowania
Zabiegi i masaże egzotyczne w obiektach SPA
Zarządzanie infrastrukturą turystyczną i sportową
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Żywienie i suplementacja