Kategorie kursów

I stopień 

I semestr 
 Geografia turystyczna - studia niestacj.
 Geografia turystyczna - studia stacjon.
 Gry i zabawy rekreacyjneKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Hotelarstwo
 Język obcy - włoskiKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Pierwsza pomoc przedmedyczna
 Podstawy anatomii człowieka
 Podstawy turystyki
 Teoria i metodyka rekreacjiKurs wymaga klucza dostępu do kursu

II semestr 
 Ekonomika turystyki i rekreacji
 Fizjologia człowieka
 Kinezygerontoprofilaktyka
 Podstawy marketingu
 Żeglarstwo

III semestr 
 Bieg na orientację
 Fitness - nowoczesne formy gimnastykiKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Fizjologia wysiłku_ specjalność RR
 Komunikacja z klientem
 Marketing w turystyce i rekr.
 Obsługa ruchu turystycznego
 Pełna nazwa kursu
 Podstawy prawa
 Podstawy SPA&WellnessKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Psychologia
 SocjologiaKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Specjalizacja fitnes NFG
 Turystyka aktywna

IV semestr 
 Pedagogika czasu wolnego
 Masaż relaksacyjny w SPAKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Prawo w turystyce i rekreacji
 Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

V semestr 
 Ekologia i ochrona środowiska
 Kosmetologia i fizjoterapia
 Krajoznawstwo
 Nowoczesne trendy w RR - specjalność RR
 Obsługa klienta w turystyce i rekreacji
 Technologia informacyjna, podstawy informatyki i statystykiKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Wykład monogr. - Sztuka podróżowania
 Zabiegi w SPA&Wellness

VI semestr 
 Historia architektury i sztuki
 Rozwój zrównoważony
 Sustainable tourism
 Teoria i metodyka treningu zdrowotnegoKurs wymaga klucza dostępu do kursu
II stopień 

I semestr 
 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
 Historia kultury
 Metodologia
 Planowanie i programowanie rekreacjiKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Regiony TurystyczneKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Regiony turystyczne - stacjonarni

II semestr 
 Diagnozowanie w treningu personalnymKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Doradztwo w turystyce
 Kosmetologia i medical SPA
 Organizacja imprez tir
 Pilotaż i przewodnictwo
 Planowanie turystyczne
 Prawo gospodarcze
 Techniki masażu AyurwedyjkiegoKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Żywienie człowieka / Żywienioe kliniczneKurs wymaga klucza dostępu do kursu

III semestr 
 Pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej
 Balneologia w obiektach SPA
 Fizjologiczne aspekty zabiegów w SPA&Wellness
 Gerontologia
 Prawo pracy
 Produkt urystyczny
 Socjologia czasu wolnegoKurs wymaga klucza dostępu do kursu
 Wykład monogr. - Sztuka podróżowania
 Zabiegi i masaże egzotyczne w obiektach SPA
 Zarządzanie infrastrukturą turystyczną i sportową
 Zarządzanie zasobami ludzkimi
 Żywienie i suplementacja

IV semestr 
 Marketing usług turystycznych i rekreacyjnych
 Planowanie biznesowe w przedsiębiorstwie turystycznym i sportowym
 Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym i sportowym
 Ekonomika i finanse przedsiebiorstwa
 Kosmetyka lecznicza
 Odnowa biologiczna i korekta wad postawy
 Trening zdrowotnyW tym kursie mogą uczestniczyć również gościeKurs wymaga klucza dostępu do kursu